- Nettroll mang­ler bal­ler

ØIF Aren­dal-tre­ner Marin­ko Kurtovic me­ner de som trol­ler i kom­men­tar­fel­te­ne på nett, bur­de ta tu­ren til en tre­ning og si sin me­ning di­rek­te til dem de vil het­se.

Agderposten - - Sport - ▶ ▶ Frank Jo­hann­es­sen frjo@ag­der­pos­ten.no

– De fin­nes over­alt, dis­se nettrol­le­ne og de er vans­ke­lig på bli kvitt. De er fei­ge og jeg vil på­stå at når man hen­ger ut folk via nett, har man in­gen bal­ler. Det blir bare dumt, sier Marin­ko Kurtovic.

Han støt­ter skøyte­lands­la­get tre­ner, Sond­re Skar­li, som er lei av at folk tråk­ker på and­re som lig­ger nede på nett, slik som da Sver­re Lun­de Pe­der­sen falt fra gul­let i all­round-VM søn­dag.

– Det er så man­ge eks­per­ter der ute. Hvor­for kom­mer de ikke ned på tre­ning og sier hva vi gjør feil di­rek­te til oss, så skal de få svar på til­ta­le, sier Kurtovic.

FOTO: NTB SCAN­PIX

MEST PO­SI­TIVT: Ski­skyt­te­ren Mar­te Ols­bu har vært hel­dig og unn­gått de ver­ste nett­kom­men­ta­re­ne, men dår­li­ge re­sul­ta­ter i mes­ter­skap trig­ger en del nettroll.

LITE: Kai Ro­bin Hav­naa har mot­tatt få kom­men­ta­rer om seg selv, men en del som har vært ret­tet mot on­ke­len, Er­ling har det vært.

SVI­KER: Wil­hem Pe­pa fikk gjen­nom­gå av nettrol­le­ne da han gikk fra Jerv til Aren­dal for noen år si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.