Gull­korn fra ord­språ­ke­ne

Agderposten - - Folk -

Da­gens gull­korn fra Salo­mos Ord­språk er hen­tet fra kap. 15 vers 16 «Bed­re å ha lite og fryk­te Her­ren enn å ha stor rik­dom med uro.»

Til alle ti­der har men­nes­ket jak­tet på rik­dom. Selv om det blir ofte sagt at rik­dom ikke gir va­rig lyk­ke så er det li­ke­vel men­nes­kets sto­re drøm å bli rik. Men husk at kjær­lig­het og ro i sje­len har stør­re ver­di enn det som kan kjø­pes for pen­ger. Jeg vil hel­ler ha ro i sje­len enn å ha stor rik­dom. Nes­te vers i Ord­språ­ke­ne sier «Bed­re er en grønn­saks­rett med kjær­lig­het enn okse­stek med hat.» La oss gi slipp på ja­get etter pen­ger og hel­ler søke Gud. Da vil vi fin­ne ver­di­er som vil vare for all­tid.

John-Da­vid Wik­støl Be­tel, Bjor­bekk Tlf. 37 09 49 58

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.