DA­GENS BIBELORD

Agderposten - - Folk -

1 Pet 2,21-25

Det var jo det­te dere ble kalt 21 til. For Kris­tus led for dere og etterlot dere et ek­sem­pel, for at dere skul­le føl­ge i hans spor.

Han gjor­de in­gen synd, og det 22 fan­tes ikke svik i hans munn.

23 Han svar­te ikke med hån når han ble hånt, han tru­et ikke når han led, men over­lot sin sak til ham som døm­mer rett­fer­dig.

24 På sin egen kropp bar han våre syn­der opp på tre­et, så vi skul­le dø bort fra syn­de­ne og leve for rett­fer­dig­he­ten. Ved hans sår ble dere hel­bre­det. Dere

25 var lik sau­er som had­de gått seg vill, men nå har dere vendt om til ham som er hyr­de og til­syns­mann for de­res sje­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.