SPØRSMÅKRYSSORD10L

Agderposten - - Folk -

Vann­rett

1. Be­stri­de

7. El­lipse­for­met

8. Hel­lig

9. Lek­ker

11. Art.

12. Sjøplan­te

13. Bark

15. Stand­punkt

17. Grep

18. Fisk

19. En­tré

21. Glemt

Lodd­rett

1. Skju­let

2. Hen­del­se

3. Red­skap

4. De bes­te

5. Hers­ker

6. Kan straff bli

10. Ut­strå­ling

14. Ris­te vå­ken

16. Tråd­s­ting

17. Reip

20. Stropp

1. Hva slags hus­dyr er en fuks?

2. Hvor lig­ger Go­bi-ør­ke­nen?

3. Hva stem­te bare 184 nei til i en norsk folke­av­stem­ning i 1905?

4. Hvem hol­der tra­di­sjo­nelt sett den førs­te ta­len i et bryl­lup (etter even­tu­ell vel­komst­tale)?

5. Hva het pop­duo­en som fikk en hit med Girl You Know It’s True og ble hyl­let som Euro­pas nye pop­hel­ter på 80-tal­let, helt til det vis­te seg at de bare drev med juks og fan­te­ri?

6. Hva he­ter hjemme­ba­nen til fot­balla­get Bodø/Glimt?

7. I hvil­ket år un­der 2. ver­dens­krig gikk Ita­lia til krig mot Tysk­land?

8. Hva het Dis­neys førs­te hel­af­tens tegne­film?

9. Hvil­ket dyr kom­mer me­rinoull fra?

10. Hva må til for at man skal høre et smell fra lyd­mu­ren?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.