Fei­ret barne­hage­da­gen

Barne­hage­da­gen 13. mars had­de tema «La meg ska­pe».

Agderposten - - Sideblikk - ▶ Pub­li­sert av Trom­øy barne­hage­en­het, Side­blikk på nett der du kan se fle­re bil­der

Trom­øy barne­hage­en­het sine tre hus, Fjell­vik na­tur­barne­hage og Fa­bak­ken barne­hage med Ka­ri­us og Bak­tus har delt en del bilde­glimt fra pro­sess og kar­ne­val på Side­blikks nett­side.

– Vi be­nyt­ter uli­ke even­tyr og his­to­ri­er, el­ler de tar ut­gangs­punkt i seg selv som før­skole­barn. Vi slip­per til bar­na og de vel­ger selv hvor­dan de­res ko­sty­me skal være. Vi sy­nes det­te var ett godt ek­sem­pel på hvor­dan bar­na kan få ska­pe!

Gra­tu­le­rer med barne­hage­da­gen fra gla­de barn og voks­ne på Trom­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.