Fød­sels­dags­hil­sen til folk i Ag­der­pos­ten

Agderposten - - Folk - Send på e-post til folk@ag­der­pos­ten.no

På grunn av pro­duk­sjon må vi be om at hil­se­nen kom­mer to da­ger før, og de som skal inn man­dag må le­ve­res fre­dag før kl. 12.00. Bil­de må helst være av ny dato, og vi gra­tu­le­rer med fullt navn. Inn­le­ver­te pa­pir­bil­der må hen­tes in­nen en må­ned etter inn­ryk­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.