MU­SIKK

Agderposten - - Helg -

Lunsj­kon­sert med tidl dom­kan­tor And­rew Wil­der. Fre­dag 13. juli har Aren­dals be­folk­ning an­led­ning til å høre tid­li­ge­re Barbu­or­ga­nist And­rew Wil­der på lunsj­kon­sert i Aren­dal Tre­fol­dig­hets­kir­ke. And­rew Wil­der har gått av med pen­sjon fra sin stil­ling som dom­kan­tor i Kris­tian­sand Dom­kir­ke, men er fort­sattt å høre ved både guds­tje­nes­ter og kon­ser­ter. Han er en etter­trak­tet or­ga­nist og kor­di­ri­gent. Kol­lekt ved ut­gan­gen. Tre­fol­dig­hets­kir­ken, Aren­dal, Kirke­bak­ken, 1, Fre 13 Juli 12:00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.