MAT OG DRIK­KE

Agderposten - - Helg -

Cam­pingstua er åpen for se­son­gen. Cam­pingstua er nå åpen hver dag fra 11.00-22.00. Det blir ser­vert da­gens mid­dag, piz­za og mye an­net godt å spi­se og drik­ke. Vel­kom­men inn­om! Aren­dal, Lør 14 Juli 11:00.

Som­mer­ut­stil­ling med El­linor Clas­son Holst. Som­mer­ut­stil­ling med El­linor Clas­son Holst. El­linor er en kunst­ner som ma­ler sine bil­der for det mes­te på Gran Ca­na­ria hvor hun hol­der til sto­re de­ler av året. Det hele star­tet for tyve år si­der da hun fan­get in­ter­es­sen for ma­ling og farge­rike kom­po­si­sjo­ner. Hun har tid­li­ge­re holdt utstilling i Kris­tian­sand og Las Pal­mes. El­linor er kunst­ner med spe­si­el­le farge­rike ut­rykk. Utstilling er på an­nen eta­sje Stau­bø... Stau­bø Kul­tur­sen­ter, Se­kun­da­er Fyl­kes­veg 122, 2450, Lør 14 Juli 12:00.

Lør­dags­jazz@Stu­dio Spor­nes - Ras­mus So­lem, Tom Ru­di Tor­jus­sen, Os­car Haug. Tom Ru­di Tor­jus­sen er tromme­sla­ger og per­ku­sjo­nist fra Aren­dal med en om­fat­ten­de mu­si­ker­kar­rie­re in­nen­for fle­re sjang­re fra jazz til world mu­sic og pop/ rock. Som del av Ca­nal Stre­ets hus­band si­den 1999, har han spilt med mu­si­ke­re som Bug­ge Wes­sel­toft, Sti­an Car­stensen, Ulf Wa­keni­us, sak­so­fo­nis­ten Bill Evans, Ma­ri­lyn Ma­zur, Nils Pet­ter Mol­va­er og Lars Da­ni­els­son. Han er også kjent fra ban­de­ne Jim Stärk, Okav­an­go og... Stu­dio Spor­nes, Som­mer­kon­ser­ter, Aren­dal, Sporne­s­vei­en, 14, Lør 14 Juli 14:00.

Klubb Spor­nes - Dj Ei­nar Stok­ke Fad­nes (Jim Stärk). Det er du­ket for KLUBB SPOR­NES! Det er som­mer og det­te må fei­res! Til som­mer­li­ge og dei­li­ge to­ner fra DJ Ei­nar Stok­ke Fad­nes! Kom og nyt for­som­mer­kvel­den med oss! Stor ute­ser­ve­ring med kvelds­sol og en av­slap­pet og ko­se­lig atmos­fa­ere ven­ter. Du kan re­ser­ve­re bord via post@ stu­dio­spor­nes.no Stu­dio Spor­nes, Aren­dal, Sporne­s­vei­en, 14, Lør 14 Juli 19:00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.