Vr­salj­ko: – Vi kom­mer til å vin­ne VM

Agderposten - - Helg Sport -

▶ FOT­BALL-VM: Kroa­tia-back­en Si­me Vr­salj­ko er sik­ker i sin sak. Frank­ri­ke skal slås i søn­da­gens VM-fi­na­le i Mosk­va.

For­svars­spil­le­ren var na­tur­lig nok høyt oppe etter snu­ope­ra­sjo­nen som end­te med avan­se­ment i eks­tra­om­gan­ge­ne mot Eng­land i ons­da­gens semi­fi­na­le.

Vr­salj­ko var sen­tral med både mål­gi­ven­de pas­ning på 1-1-må­let og en vik­tig red­ning i førs­te eks­tra­om­gang. Han er over­be­vist om at kroa­te­ne kan sny­te Frank­ri­ke for VM-tit­te­len, selv etter å ha spilt eks­tra­om­gan­ger i tre stra­ke kam­per.

– Vi kom­mer til å vin­ne det­te VM, jeg tror vi kan kla­re det. Ja, det me­ner jeg, sa høyre­back­en etter Eng­land-kam­pen.

Frank­ri­ke har unn­gått eks­tra­tid i sine kam­per og får sam­ti­dig en hvile­dag mer enn kroa­te­ne etter å ha slått Bel­gia i semi­fi­na­len tirs­dag.

– Vi har en vel­dig po­si­tiv ener­gi og er vel­dig ster­ke. Vi var ikke ut­slått, vi viss­te at vi kom til å vin­ne den­ne kam­pen, sier han om tors­da­gens semi­fi­nale­thril­ler.

(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.