Åm­li-jen­te im­po­ner­te i Sveits

Den­ne uka har Emi­lie Olim­stad im­po­nert på sand­vol­ley­ball­ba­nen i fem-stjernes­tur­ne­rin­gen i Sveits. Det har va­ert en stor opp­le­vel­se for 17-årin­gen fra Åm­li.

Agderposten - - Helg Sport - ▶ Tho­mas Skjeg­ge­dal Thorsen thth@ag­der­pos­ten.no

– Det­te er vel­dig stort å va­ere med på. Det er nok det størs­te jeg har va­ert med på i hele li­vet mitt, sa Emi­lie Olim­stad til Ag­der­pos­ten tors­dag.

Da had­de hun, sam­men med sin mak­ker Oda Jo­hanne Ulve­seth, nett­opp tapt 0–2 for Tsjek­kia.

Der­med var tur­ne­rin­gen i Beach Vol­ley­ball Ma­jor Se­ries i Gsta­ad i Sveits over for den nors­ke duo­en, men Olim­stad kan fyl­le ba­gen med en god fø­lel­se, etter å ha slått lag fra både Ar­gen­ti­na og Ja­pan.

– Vi fikk vise at vi egent­lig kan ta fle­re av dis­se la­ge­ne. Nå tap­te vi nett­opp 0–2 for Tsjek­kia, men vi ser at ni­vå­et er der. Vi må bare sta­bi­li­se­re oss mer, meld­te Olim­stad, og la til:

– Det er vel­dig mo­ti­ve­ren­de å se. Man får bare lyst til å tre­ne hver dag.

Nå ven­ter en li­ten uke med hvi­le hjem­me i Åm­li, før det bra­ker løs med U22-EM i Jur­ma­la i Lat­via i slut­ten av må­ne­den.

– Og nå kom jeg rett hit fra en tur­ne­ring i Por­tu­gal. Man blir gans­ke sli­ten, både fy­sisk og men­talt, men man blir vant til det, for­tel­ler Olim­stad.

FOTO: PRIVAT

FOR­NØY­DE: Det end­te med to sei­re og to tap for Oda Jo­hanne Ulve­seth og Emi­lie Olim­stad.

FOTO: PRIVAT

STORT: Emi­lie Olim­stad for­tel­ler at mes­ter­ska­pet i Sveits er det størs­te hun har va­ert med på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.