Po­li­ti­et ned­ringt

På grunn av man­ge bran­ner i Ag­der, mot­tok po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral fle­re nød­te­le­fo­ner enn van­lig tors­dag kveld. – På grunn av stor på­gang, kan det va­ere noe vente­tid, skri­ver po­li­ti­et på Twit­ter.

Agderposten - - Nyheter -

Både hos po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral og brann­ve­se­net måt­te be­man­ne opp på grunn av man­ge te­le­fo­ner om bran­ner på Ag­der tors­dag.

På Twit­ter kun­ne po­li­ti­et mel­de om at det måt­te på­reg­nes noe vente­tid.

– Vi har be­man­net opp og for­mid­ler vi­de­re hen­del­ser til brann­ve­se­net. På grunn av stor på­gang kan det va­ere noe vente­tid, skri­ver ope­ra­sjons­le­der.

De un­der­stre­ker til Ag­der­pos­ten at de li­ke­vel ikke var be­kym­ret for at and­re hen­del­ser ikke ble meldt ifra om.

– Nei, det er vi ikke be­kym­ret for. Vi har stør­re an­tall nød­hen­ven­del­ser enn van­lig, men vi har også be­man­net opp på grunn av stor på­gang hos brann­ve­se­net, sier ope­ra­sjons­le­der i po­li­ti­et, Ey­vind For­mo.

Han for­tel­ler at pub­li­kum bare skal opp­fø­re seg som nor­malt, og rin­ge sånn som de plei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.