KURS

Agderposten - - Helg -

To da­gers jolle­kurs hver uke i juli. Sei­ling er en uten­dørs­idrett som gir ut­øver­ne mas­se frisk luft, mest­rings­fø­lel­se og so­si­alt sam­va­er. Så bli Aren­dals Seil­for­ening på to da­gers seil­kurs! Jolle­kur­set er åpent for alle og pas­ser for ny­be­gyn­ne­re og vi­dere­kom­men­de sei­le­re over 8 år. Kur­set av­hol­des man­da­ger til tirs­da­ger i tryg­ge og na­tur­skjøn­ne om­gi­vel­ser i Hove­ki­len som er del av Ra­et Na­sjo­nal­park. Land­base er ved Strand­hu­set, Hoved­od­den 80. Strand­hu­set, Aren­dal, Man 16 Juli 10:00.

Man­dags­dans på Aren­dal Swing­klubb. Vi har danse­kveld hver man­dag ab­so­lutt hele året uten opp­holdAl­le er hjer­te­lig vel­kom­men, med el­ler uten part­ner.Du vil få en so­si­al og hyg­ge­lig opp­le­vel­se og i til­leg god trim Munke­hau­gen Kul­tur­sen­ter, Aren­dal, Munke­ga­ten, 4, Man 16 Juli 19:30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.