10 SPØRS­MÅL

Agderposten - - Folk -

1. I hvil­ken Spiel­berg­film hand­ler de førs­te tyve mi­nut­te­ne om land­stig­nin­gen på Oma­ha Beach un­der 2. ver­dens­krig?

2. Hva het med­lem­me­ne av pop­duo­en Mon­roes?

3. Hva be­tyr si­mul­tan?

4. Hva het den suk­sess­rike, bri­tis­ke pro­duk­sjons­trio­en som stod bak over 200 hits på 1980-tal­let?

5. Hva he­ter tegne­se­ri­en om hai­en Sher­man og ven­ne­ne hans?

6. Hvil­ke far­ger har Bo­li­vias flagg?

7. Hvem la­get film­klas­si­ke­ren «Dik­ta­to­ren»?

8. I hvil­ken idrett var Lin­da An­der­sen den førs­te nors­ke kvin­ne som vant gull i som­mer-OL?

9. Når mis­tet Nor­ge Jemt­land og Her­je­da­len?

10. Hvor man­ge årer bru­kes to­talt når man ror en dob­belt­scul­ler?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.