SKOGBRANN

Agderposten - - Nyheter -

▶ Fre­dag brant det hele 23 ste­der i Ag­der­kom­mu­ne­ne Val­le, Byk­le, Byg­land, Åm­li, Ha­ege­bo­stad, Åse­ral, Mar­nar­dal, Ev­je og Horn­nes, Bir­ke­nes, Fro­land og Ri­sør.

▶ Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap (DSB) har økt be­red­ska­pen med brann­he­li­kop­ter til 16 og har mu­lig­het til å set­te inn fle­re ved be­hov.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.