AVTRYKK

Agderposten - - Kultur & Underholdning -

Avtrykk fra Aust-Ag­der. KU­BEN opp­be­va­rer mil­lio­ner av do­ku­men­ter. Men­nes­ke­li­ge avtrykk i form av tekst, teg­ning, kart og foto.

Hvert avtrykk har en opp­rin­nel­se, hvert avtrykk inn­går i en stør­re sam­men­heng og hvert avtrykk har en his­to­rie å for­tel­le.

I sam­ar­beid med KU­BEN de­ler vi her et av dem.

Se fle­re avtrykk på www.avtrykk.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.