Faer­re bru­ker Face­bo­ok og Snapchat dag­lig

Agderposten - - Kultur & Underholdning -

dag­li­ge bru­ken av Face­bo­ok og Snapchat blant nord­menn går ned. Sam­ti­dig øker den dag­li­ge bru­ken av Insta­gram.

I and­re kvar­tal i år had­de 83 pro­sent av be­folk­nin­gen over 18 år pro­fil på Face­bo­ok, 63 pro­sent had­de pro­fil på Snapchat og 54 pro­sent had­de pro­fil på Insta­gram.

Det vi­ser en un­der­sø­kel­se fra Ip­sos.

I and­re kvar­tal gikk li­ke­vel den dag­li­ge bru­ken av Face­bo­ok og Snapchat ned. I pe­rio­den bruk­te 83 pro­sent Face­bo­ok dag­lig, noe som er den la­ves­te dag­li­ge bru­ken i and­re kvar­tal si­den 2015. For Snapchat var den dag­li­ge bru­ken 71 pro­sent, som er det la­ves­te i and­re kvar­tal si­den 2016.

Insta­gram opp­le­ver på sin side en øk­ning i den dag­li­ge bru­ken. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.