Strik­ker i ren idyll

Agderposten - - Tv & Radio -

Tar du tu­ren til Sand­øya uten­for Tvede­strand og vand­rer inn­over, fin­ner du et lite hus på styl­ter, midt i en eng av skval­ler­kål. Der hol­der Eli­siv Løvø­en til, med Løvø­ens lam. – Det er dei­lig å kun­ne job­be i et så vak­kert land­skap, og kan du ikke be­kjem­pe skvcal­ler­kå­len, la den blomst­re, den luk­ter godt, sier da­men som la­ger farge­rike ull­krea­sjo­ner som­mer­en gjen­nom. Hele fam­li­li­en er i ar­beid gjen­nom som­mer­en, og tar ehl­ler fe­rie når tu­ris­te­ne rei­ser hjem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.