Iverk­sat­te lete­ak­sjon etter uklart nødan­rop i natt

Agderposten - - NYHETER -

AREN­DAL: Både po­li­ti og red­nings­skøy­ta del­tok i en lete­ak­sjon på Salt­rød natt til ons­dag. Sø­ket var re­sul­tat­løst.

– Både AMK og po­li­ti­et fikk inn noen va­ge mel­din­ger. Det er vans­ke­lig å vite hvor­vidt det­te var et nødan­rop el­ler ikke, sa ope­ra­sjons­le­der Ole Bjørn Klei­va­ne i Ag­der po­liti­dis­trikt til Ag­der­pos­ten i går mor­ges.

Po­li­ti­et had­de sva­ert lite å gå på, men fryk­tet at det hand­let om en per­son i nød. Der­for ble det – i sam­råd med Hoved­red­nings­sen­tra­len – iverk­satt lete­ak­sjon i det ak­tu­el­le om­rå­det.

Etter om­fat­ten­de le­ting natt til ons­dag ble lete­ak­sjo­nen av­blåst.

– Det end­te uten re­sul­tat, sier ope­ra­sjons­le­de­ren til Ag­der­pos­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.