Aren­dal fikk ikke kva­li­fi­ser­te sø­ke­re til to fast­lege­stil­lin­ger

Agderposten - - NYHETER -

▶ IN­GEN sø­ke­re var kva­li­fi­sert til de to ny­opp­ret­te­de fast­lege­stil­lin­ge­ne i Aren­dal. Der­med ble de lagt på is. Da­gens 40 fast­le­ger or­ker ikke fle­re 56-ti­mers uker og tru­er med å job­be mind­re. Da Ag­der­pos­ten skrev om fastlegekrisen for noen uker si­den, sa kom­mune­over­lege Erik L. Wer­ner at Aren­dal kom­mu­ne er på gren­sen av hva som tå­les av le­di­ge plas­ser hos fast­le­ge­ne. – Der­for ble det åp­net for to nye fast­lege­av­ta­ler. De er lagt på is for­di det ikke var kva­li­fi­ser­te sø­ke­re, for­klar­te kom­mune­over­le­gen. Han har va­ert kom­mune­over­lege i over 20 år i Aren­dal, og det­te er førs­te gang han opp­le­ver at det ikke har lyk­tes kom­mu­ne å få be­satt lege­stil­lin­ger. Po­li­ti­ker­ne i Aren­dal av­vis­te kom­mune­le­gens for­slag om å opp­ret­te et pro­sjekt med ALIS (all­menn­lege i spe­sia­li­se­ring. Det­te er ut­dan­nings­stil­lin­ger der ny­ut­dan­ne­de le­ger an­set­tes i opp la e ring s stil­lin­ger som fast­le­ge. De har fast ar­beids­tid og fast lønn. Når de fem åre­ne er fer­dig, kan de fort­set­te som fast­le­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.