FASTLEGEKRISEN

Agderposten - - NYHETER -

▶ Fast­lege­ord­nin­gen ble inn­ført i 2001.

▶ Ord­nin­gen går ut på at det er kom­mu­nens an­svar å sør­ge for at inn­byg­ger­ne får den nød­ven­di­ge helse­hjelp.

▶ Kom­mu­ne­ne og le­ge­ne inn­gikk av­ta­ler som sik­ret pa­si­en­te­ne en fast lege å for­hol­de seg til.

▶ Le­ge­ne får be­talt 486 kro­ner per inn­byg­ger per år på lis­ten fra kom­mu­nen, i til­legg til egen­be­ta­ling fra pa­si­en­ten og ho­no­ra­rer fra Helfo (Helse­di­rek­to­ra­tet).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.