To inn­brudd på én time i Aren­dal – to på­gre­pet

Agderposten - - NYHETER -

AREN­DAL: Ett hus på Rømme­kol­len og ett i Utne­s­vei­en har hatt ubud­ne gjes­ter.

Det førs­te av inn­brud­de­ne, i en bo­lig på Rømme­kol­len, ble meldt klok­ken 19.20. Etter hvert ble to per­soner, beg­ge kjen­nin­ger av po­li­ti­et, på­gre­pet.

– Det er drei­er seg om en kvin­ne i 30-åre­ne og en mann i 40-åre­ne som vi me­ner å kun­ne knyt­te til ste­det, sier Ag­der­po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der Mi­riam Staus­land.

Inn­brudd 2 skjed­de klok­ken 20.20 – den­ne gang i Utne­s­vei­en.

– Po­li­ti­et er på ste­det og fore­tar åsteds­un­der­sø­kel­se, meld­te ope­ra­sjons­le­der Staus­land via.

In­gen var klok­ken 21.20 på­gre­pet for det­te inn­brud­det.

– Det er uklart hva som er stjå­let, sier ope­ra­sjons­le­de­ren til Ag­der­pos­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.