Konge­pa­ret på plass i Ki­nas ør­ken

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

DUN­HUANG: Kong Ha­rald og dron­ning Son­ja har lan­det i byen Dun­huang i Go­bi-ør­ke­nen i Ki­na og er kla­re for et åtte da­ger langt stats­be­søk.

Fly­et lan­det klok­ka 16 lo­kal tid – rundt klok­ka 10 norsk tid. På pro­gram­met i oase­byen Dun­huang står blant an­net be­søk i Mo­gao-grot­te­ne, som er spek­ket med fle­re hund­re år gam­le hule­ma­le­ri­er. Dron­nin­gen har ut­trykt et spe­si­elt øns­ke om å be­sø­ke grot­te­ne. For øv­rig skal konge­pa­ret be­sø­ke et sol­kraft­an­legg og en barne­hage.

FOTO: RICHARD DREW, AP, NTB SCANPIX

FØL­GER MED: Ak­sje­meg­ler Pe­ter Tuch­man ser Dow Jo­nes-indeksen opp­le­ve sitt størs­te fall på åtte må­ne­der på Wall Stre­et i New York.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.