Olim­stad og Bernt­sen stor­mer vi­de­re i ung­doms-OL

Agderposten - - SPORT -

SANDVOLLEYBALL: Emi­lie Olim­stad og Fri­da Bernt­sen fort­set­ter sitt gode spill på sand­vol­ley­ball­ba­nen un­der ung­doms-OL i Buenos Ai­res i Ar­gen­ti­na.

Ons­dag ble Sierra Le­one slått klart med 2-0 i sett.

Åm­li-duo­en har der­med vun­net beg­ge sine kam­per i OL så langt.

I dag, fre­dag, venter Mo­sam­bik.

Olim­stad og Bernt­sen er Nor­ges enes­te re­pre­sen­tan­ter i sandvolleyball for kvin­ner.

Etter to stra­ke sei­re le­der de sin pul­je med full pott, alt­så fi­re po­eng.

Da­gens mot­stan­der Mo­sam­bik lig­ger ett po­eng bak, rik­tig nok med like man­ge po­eng som Peru.

Nor­ge er alt­så enes­te lag i pul­jen som står med full pott po­eng­mes­sig etter de to førs­te kam­pe­ne.

Mot Mo­sam­bik kan det bli kamp om pulje­sei­er i pul­je C.

SKAL IKKE STRES­SE: Marin­ko Kurtovic og ØIF Aren­dal har kamp­pla­nen klar til å kjem­pe mot Sel­ka Eski­se­hir Hent­bol SK i Sør Amfi i kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.