DA­GENS BIBELORD

Agderposten - - FOLK -

1 Tim 6,6-10 6 Ja, guds­frykt med nøy­som­het er en stor vin­ning. 7 For tom­hend­te kom vi inn i ver­den og tom­hend­te må vi for­la­te den. 8 Har vi mat og kla­er, skal vi nøye oss med det. 9 Men de som vil bli rike, fal­ler i fris­tel­ser og sna­rer og gri­pes av man­ge slags tå­pe­li­ge og ska­de­li­ge be­g­ja­er som styr­ter men­nes­ker ned i un­der­gang og for­ta­pel­se. 10 For kja­er­lig­he­ten til pen­ger er ro­ten til alt ondt. Dre­vet av den er man­ge ført vill, bort fra tro­en, og har på­ført seg selv man­ge li­del­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.