25 ÅR SI­DEN

Agderposten - - FOLK -

Res­tau­rant-inne­ha­ver Gun­nar Kalle­berg og hans kol­le­ger i Aren­dal kan kos­te på seg en skål for Aren­dal by­sty­re. Ser­ve­rings­ste­de­ne fikk det som de vil­le, da po­li­ti­ker­ne be­hand­let al­ko­hol­po­li­tisk plan. Skjen­ke­ti­den for øl og vin blir ut­vi­det til to om nat­ten al­le da­ger hele året. Brenne­vinser­ve­rin­gen set­tes til klok­ken ett. Av­stem­nin­gen ble dra­ma­tisk jevn. Bjar­ne Rob­stad fore­slo al­min­ne­lig skjen­ke­tid for øl og vin til klok­ken to om nat­ten al­le da­ger, og det­te ble ved­tatt med kun en stem­mes over­vekt. Ved­ta­ket in­ne­ba­erer at man­ge skjenke­ste­der får for­len­get sin ser­ve­ring med to og en halv time.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.