Histo­rie­bok num­mer 18

Agderposten - - SIDEBLIKK -

AREN­DAL: Aust­re Mo­land his­to­rie­lag øns­ker vel­ko­men til haust­møte med lan­se­ring av den 18. ut­gå­va av år­boka Dei gav oss ein arv. Det skjer på Heim­tun i Brek­ka tors­dag. År­boks­re­dak­tør Knut En­gel­skjøn (bil­det) pre­sen­te­rer boka, Sigurd Vene­myr for­tel om dei førs­te skole­åra sine på Sk­ja­eve­stad og Nes­heim, og la­gets foto­ar­ki­var Anders Adolf En­gel­skjønn vi­ser gam­le bil­de frå byg­da. Og sjølv­sagt er det både bok­sal, be­vert­ning og lodd­sal.

Det skri­ver Jan Kløv­stad i Aust­re Mo­land his­to­rie­lag via Side­blikk på nett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.