Skry­ter av Sta­tens veg­ve­sen

Altaposten - - Nyheter -

To vei­par­ti­er i Buk­ta har fått ny as­falt. Ar­bei­det har skjedd i regi av Sta­tens veg­ve­sen, og Gjermund Abra­ham­sen Vik i Syk­kel­byen Al­ta syns eta­ten for­tje­ner skryt for sin inn­sats. – Det ble lagt ny as­falt ikke for­di det var hull i vei­en el­ler for­di vei­en var ska­det. As­fal­ten ble lagt av den enk­le grunn at vei­en her sam­let vann når det var ned­bør, sier Vik.

Det med­før­te at sto­re vann­dam­mer sam­let seg, lums­ke dam­mer som Vik sier lå og ven­tet på at gå­en­de og syk­len­de skul­le pas­se­re..

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.