– Skal bru­ke fer­ge­takst

Altaposten - - Nyheter -

Bore­al krev­de hur­tig­båt­takst for ferge­sam­ban­det Ny­voll- Kors­fjord, da båt ble satt inn i re­ser­ve

– Jeg har fått klar be­skjed om at det skal bru­kes fer­ge­takst, sier Rut Ol­sen, som tok en te­le­fon lør­dag til Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne. Se­nest i går kveld kom det li­ke­vel re­ak­sjo­ner.

Sam­ferd­sels­sjef Per Bjørn Holm Var­si har hatt mø­ter med Bore­al i dag og sier fyl­kes­kom­mu­nen og Bore­al gjen­nom en bra dia­log er blitt eni­ge. – He­ret­ter skal det ikke be­ta­les noe an­net enn fer­ge­takst for den­ne strek­nin­gen. Det er hva vi har blitt eni­ge om. Si­den folk har rea­gert over pris­for­skjel­len, så har den nok va­ert av en viss stør­rel­se etter hva jeg for­står, sier Holm Var­si.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.