– Umu­li­ge krav

Altaposten - - Nyheter -

Få ti­mer før samt­li­ge nors­ke Sas-pi­lo­ter kan gå ut i streik hå­per kon­sern­sje­fen at Riks­mek­le­ren kan bi­dra med å fin­ne løs­nin­ger på «helt umu­li­ge krav». Ti­tu­sen­vis av pas­sa­sje­rer vil bli ram­met av kan­sel­ler­te av­gan­ger, der­som det ikke blir en løs­ning på kon­flik­ten mel­lom SAS og de nors­ke pi­lo­te­ne in­nen mid­natt natt til tors­dag. – Vi har struk­ket ut en hånd og øns­ker vir­ke­lig å få til en løs­ning. Vi øns­ker nye for­hand­lin­ger med bi­stand fra Riks­mek­le­ren, sier kon­sern­sjef Rick­ard Gustaf­son i SAS til NTB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.