T Ke­ski­ta­lo til­ba­ke

Altaposten - - Nyheter -

sa­mis­ke ån­den som var grun­nen til at par­ti­et ble dan­net.

Ke­ski­ta­lo er selv­sagt for­nøyd. – Jeg fø­ler vi har gjort vårt bes­te og har nådd ut til våre vel­ge­re. Vi har stått på til det sis­te og jeg har hatt en drøm om 16 man­da­ter, sa hun til Al­ta­pos­ten man­dag kveld.

Par­ti­et og Ke­ski­ta­lo tok en kal­ku­lert ri­si­ko ved å over­late ro­ret til Ar­bei­der­par­ti­et for å prø­ve å rei­se par­ti­et før val­get, og så langt kan det se ut som at de har lyk­kes vel­dig bra med re­kord­opp­slut­ning for par­ti­et.

SJE­FEN ER TIL­BA­KE: Ai­li Ke­ski­ta­lo kun­ne for­nøyd kon­sta­te­re at NSR fikk et brak­valg. (Foto: Jo­han Mat­his Gaup)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.