Po­li­tikk

Altaposten - - Debatt -

Geir Hans­sen:

– Selv om jeg er uenig i SVS po­li­tikk, så tar jeg av meg hat­ten for Tom­my Berg. En aer­lig po­li­ti­ker som vir­ke­lig har stått på for syke­hus til Al­ta. Kan­skje fle­re po­li­ti­ke­re bur­de lyt­te til fol­ket. Re­spekt!

Øystein Knud­sen

– Så må vi uten­for Al­ta sit­te og se på at en lo­kal sak fra Al­ta på­vir­ker sam­men­set­nin­gen av finn­marks­ben­ken. Må bare min­ne unge Stri­feldt på at han skal re­pre­sen­te­re hele Finn­mark, også Ham­mer­fest!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.