Gjør klart til Nil­ut Cup

Ar­ran­gø­ren har det mes­te på stell foran den po­pu­la­ere fut­sal­tur­ne­rin­gen.

Altaposten - - Sport - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

– Det blir Nil­ut Cup i år også, så sett av hel­ga 17.- til 19. no­vem­ber 2017. Cu­pen, som blir den 24. i rek­ken, ar­ran­ge­res som van­lig i Bákte­hárji idretts­hall i Gu­ov­dage­aidnu/kau­to­kei­no, skri­ver tur­ne­rings­le­der Isak Ole Ha­et­ta i en presse­mel­ding.

Som tid­li­ge­re vil det va­ere to klas­ser - én for kvin­ner og én for menn. PSG vant dame­klas­sen i fjor, mens Na­gir­vare Lunt­tat stakk av med sei­e­ren i herre­klas­sen.

– Nil­ut Cup er åpen for alle lag som øns­ker å del­ta. Alle er hjer­te­lig vel­kom­ne til å mel­de på lag. På­mel­din­gen åp­nes 1. ok­to­ber, og vil va­ere åpen til 29. ok­to­ber 2017. Mer in­for­ma­sjon leg­ges ut på Nil­ut Jo­av­kus face­bo­ok­side etter hvert, opp­ly­ser ar­ran­gø­ren.

VANT I FJOR: Dag Andreas Bal­to spil­te på vin­ner­la­get Na­gir­vare Lunt­tat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.