Nord­eng til topps

Altaposten - - Sport -

Årets sis­te ut­ga­ve av Sand­fall­jog­gen ble gjen­nom­ført i går, og Au­gust Nord­eng stakk av med sei­e­ren foran Da­ni­el Strand og Øy­vind Kle­met­sen Bøt­hun. Nord­eng bruk­te 15.05,9 på dis­tan­sen, og var med det drøyt 12 se­kun­der ras­ke­re enn Strand. Trond Fin­jord ble num­mer fire.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.