Vel­kom­men til av­slut­ning

Altaposten - - Annonser -

Mo­ni­ca Wirko­la (bil­det) ved Al­ta bi­blio­tek for­tel­ler at de skal ha av­slut­nings­fest for del­ta­ker­ne i den så­kal­te Som­mer­les-kam­pan­jen. Det skjer ons­dag 20. sep­tem­ber fra 17 til 18.30. – Det blir kon­kur­ran­ser, trek­ning av ho­ved­pre­mie og an­net gøy, for­tel­ler Wirko­la, som ber om på­mel­ding til bi­blio­te­ket før man­dag 18. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.