Al­tas skyld

Altaposten - - Debatt -

Sis­sel Da­niloff:

– Jeg er vir­ke­lig im­po­nert over hvor­dan alt er Al­tas skyld. Enn hvis res­ten av Finn­mark bare en enes­te gang had­de ev­net å si at jo Al­ta bør få bed­re helse­til­bud til be­folk­nin­gen. Tror man­ge kon­flik­ter og mye opp­dem­met ag­gre­sjon had­de va­ert unn­gått om man ikke had­de rak­ket ned på Al­ta (og alta­va­e­rin­ge­nen) uan­sett hva det hand­ler om. Gi meg en god grunn til at vi som bor i Al­ta skal va­ere so­li­da­ris­ke med res­ten av Finn­mark når det helt ty­de­lig kun skal gjel­de en vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.