Vil ha b

Man­ge kla­rer mer enn de tror, og får lov til.

Altaposten - - Reportasje -

Fy­sio­te­ra­peut Met­te Ha­et­ta i hjemme­syke­plei­en i Al­ta kom­mu­ne, har va­ert en på­dri­ver for pro­sjek­tet Hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring, som tar sik­te å få fle­re til å kla­re seg selv hjem­me. Ha­et­ta er ikke i tvil om at vi i Nor­ge i dag bi­drar til at fle­re enn strengt tatt nød­ven­dig er hjelpe­tren­gen­de.

– Ja. Vi har ofte tids­nød i hel­se- og om­sorgs­sek­to­ren, noe som fø­rer til at vi tar med oss søp­la når vi går ut fra våre bru­ke­re. Med det tar vi også fra den bru­ke­ren en vik­tig skritt på vei­en til å kla­re seg selv. Det­te ser vi også i pri­vat­li­vet, der vi tar inn pos­ten for de eld­re, og hvor vi spør vår gam­le mor el­ler beste­mor om vi skal hand­le for hen­ne, i ste­det for å ta hen­ne med ut på handle­tur. Tar vi hen­ne med får hun ver­di­full tre­ning frem og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.