Rett fra lev­ra

Her er de vil­les­te kjen­dis-in­ter­vju­ene.

Altaposten - - Sport -

Strømme­tjens­ten Ama­zon Pri­me har inn­gått sam­ar­beid med hu­mor­nett­si­den Funny or Die. Noe av det bes­te de le­ve­rer er Betwe­en two Ferns, en in­ter­vju­se­rie av Zach Ga­li­fana­kis hvor han snak­ker med kjen­di­ser som Brad Pitt og tid­li­ge­re pre­si­dent Oba­ma. Mye av mo­roa lig­ger i har­se­le­rin­gen med in­ter­vju­ob­jek­te­ne. Sam­ta­ler med kjen­di­ser blir ofte sva­ert for­mel­le, men her bry­ter Ga­li­fana­kis med al­le nor­mer og reg­ler. Hu­mo­ren er helt på gren­sen, men in­ter­vju­ob­jek­te­ne spil­ler med på im­po­ne­ren­de vis. Fin­nes også på Funny or Dies egne nest­tsi­der hvis du ikke har Ama­zon Pri­me.

«Betwe­en Two Ferns» Fle­re Zach Ga­li­fana­kis Til­latt for al­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.