Går i dyb­den

Glem norsk po­li­tikk. Det er i USA det skjer.

Altaposten - - Sport - Pod­kast: Ut­gi­ver: Sjan­ger: Al­ders­gren­se:

Årets stor­tings­valg er av­run­det, og det er igjen på tide å føl­ge med på hva som skjer i ver­dens vik­tigs­te land, også når det gjel­der po­li­tikk. The New Washing­ton er en ny pod­kast som går i dyb­den av det som skjer i USAS po­li­tis­ke koke­punkt. Én gang i uken tar New York Ti­mes for seg en sen­tral po­li­ti­ker og gir ved­kom­men­de rundt 20-30 mi­nut­ter til å snak­ke. Ring­re­ven og Trump-råd­gi­ve­ren Ro­ger Stone, de­mo­krat­le­de­ren Chuck Schu­mer og presse­tals­mann Sarah Huck­abee San­ders er blant gjes­te­ne som har va­ert med de al­ler førs­te epi­so­de­ne. «The New Washing­ton» New York Ti­mes Po­li­tikk Til­latt for al­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.