Fikk ko­mi­te­en han hå­pet på

Altaposten - - Nyheter -

Den nye stor­tings­re­pre­sen­tan­ten Bengt Ru­ne Stri­feldt fra Al­ta had­de hå­pet på plass i Trans­port­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. Det øns­ket fikk han opp­fylt før hel­ga, da Frp la fram sitt pus­le­spill. Stri­feldt får der­med mu­lig­he­ten til å job­be di­rek­te med in­fra­truk­tur i dis­trik­te­ne, som Kløf­ta og RV 93, RV 94, samt rulle­ba­nen på Al­ta luft­havn og nye E6.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.