Opp­ga ikke nav­net – 4.000 kro­ner i bot

Man­nen i 30-åre­ne fikk saf­tig bot.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

til lens­manns­kon­to­ret hvor han ble inn­satt på glatt­cel­le, he­ter det.

I ret­ten for­klar­te man­nen at han ikke nek­tet å opp­gi ID, men at han ikke had­de ID på seg.

Po­liti­vit­net for­klar­te i ret­ten at til­tal­te var høy­lytt og vif­tet med hen­de­ne. at han skul­le brin­ges inn til Al­ta lens­manns­kon­tor. Til­tal­te fulg­te fri­vil­lig med til lens­manns­kon­to­ret, for­klar­te han.

Ret­ten har på bak­grunn av vitne­for­kla­rin­ge­ne fun­net det be­vist ut­over en­hver ri­me­lig og for­nuf­tig tvil at til­tal­te har for­holdt seg som be­skre­vet, og at han har hand­let for­sett­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.