Eldre­rå­det rea­ge­rer

Altaposten - - Nyheter -

Eldre­rå­det rea­ge­rer på at ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Al­ta kom­mu­ne gikk inn for kutt av Kå­fjord syke­hjem to år før tida. Eldre­rå­det fra­rå­der på det ster­kes­te den­ne løs­nin­gen og ber Al­ta kom­mu­ne av­ven­te ned­leg­gel­se av Kå­fjord syke­hjem inn­til det nye om­sorgs­sen­te­ret står fer­dig.

– Fore­slått løs­ning er uver­dig be­hand­ling av eld­re og full­sten­dig uak­sep­ta­bel, er den kla­re mel­din­gen fra rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.