Av­slut­tet se­son­gen sterkt

Lea Huns­dal Fal­sen sør­get for Bul-sei­er i lo­kal­opp­gjø­ret.

Altaposten - - Sport - Av Lars-gau­te Skor­pen lars.skor­pen@al­ta­pos­ten.no

Lea Huns­dal Fal­sen sat­te inn ekte hatt­rick for BULS re­krutt­lag da nabo­klub­ben Al­ta IF ble slått 5-3 på borte­bane sist helg. Den lyn­hur­ti­ge spis­sen stoppet på 16 mål i se­ri­en.

– Jeg var på A-la­get i star­ten av se­son­gen, men fant ut at det var litt for se­riøst. Jeg mis­tet der­for noen kam­per med BUL 2, men det har gått gans­ke bra bå­de for la­gets og for min egen del. Vi ryk­ket jo opp i fjor og at vi kla­rer fem­te­plass sy­nes jeg er en bra pre­sta­sjon, sier Lea Huns­dal Fal­sen til A-spor­ten.

– Jeg sy­nes vi spil­te en me­get god førs­te om­gang. Etter hvi­len ble det litt ro­te­te og vi slapp Al­ta inn i kam­pen igjen, men alt i alt var det en bra match fra vår side, me­ner Kris­ti­an Nilsen i BULS tre­ner­team.

Anna Op­gård og Marie Ny­gård Kjell­mann sco­ret de øv­ri­ge må­le­ne for BUL 2. Hed­da Eline Haugs­nes (2) og Be­rit Eli­sa­beth Manns­verk net­tet for Al­ta IF.

– Vi star­tet bra og fikk den førs­te sco­rin­gen. Si­den tok BUL mer over og var far­li­ge på kan­te­ne, spe­si­elt ved Kris­ti­ne Kris­ti­an­sen Ha­gen. Vi had­de våre sjan­ser, men mang­let litt på ef­fek­ti­vi­te­ten. Vi pyn­tet på re­sul­ta­tet på slut­ten og spil­te tid­vis gans­ke bra. Vi har klart mål­set­tin­gen med å sta­bi­li­se­re oss på en trygg po­si­sjon i 2. di­vi­sjon, og jeg me­ner at la­get har for­bed­ret seg kraf­tig fra i fjor, sier Al­ta If-tre­ner Sond­re An­der­sen.

SCO­RET HATT­RICK: Lea Huns­dal Fal­sen klin­ket til med tre mål mot Al­ta IF.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.