SIK hol­der unna

Altaposten - - Sport -

Al­ta IFS re­krutt­lag fikk den en­de­li­ge døds­dom­men i Post­nord-liga­en av­de­ling 6 da de tap­te 0-3 borte mot Funne­foss/ Vorm­sund sist helg. De ryk­ker ned i 4. di­vi­sjon sam­men med Salan­gen og Tromsø 2. Yt­ter­li­ge­re ett lag skal ned fra den­ne av­de­lin­gen, og det er hele fem klub­ber som står i fare for å bli de­gra­dert. Da Funne­foss/ Vorm­sund slo Al­ta 2 kun­ne de pas­sert Skjerv­øy og inn­tatt den sis­te plas­sen som gir for­ny­et kon­trakt. Men Skjerv­øy klin­ket til med en sterk 3-0-sei­er hjem­me mot Har­stad og har fort­satt to po­eng til gode. Tid­li­ge­re Al­ta If-spil­ler Erlend Pe­der­sen sco­ret ett av må­le­ne for Skjerv­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.