Alice skal sty­re Rid­du-sku­ta

Rid­du Rid­dus nye pro­du­sent flyt­ter fra Oslo til Kå­fjord.

Altaposten - - Kultur -

Alice Marie Jekte­vik (28) til­trer som Rid­du Rid­du-fes­ti­va­lens nes­te pro­du­sent. Jekte­vik kom­mer fra Sør­troms og er opp­vokst i Tromsø. Nå flyt­ter hun til Kå­fjord etter å ha bodd man­ge år i Oslo, hvor hun blant an­net har tatt en bachelor i medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon.

– Vi er kjempe­for­nøy­de med at Alice tak­ket ja til job­ben, og gle­der oss til å job­be med hen­ne. Hun har bå­de kom­pe­tan­se, er­fa­ring og ikke minst et bren­nen­de en­ga­sje­ment for det sa­mis­ke, sier fes­ti­val­sjef Karo­li­ne Troll­vik i en presse­mel­ding.

– Jeg er glad og veldig takk­nem­lig for at Rid­du Rid­du har valgt å sat­se på meg. Fes­ti­va­len er utro­lig vik­tig for det sjø­sa­mis­ke sam­fun­net, og er en møte­plass for hele Sáp­mi, sier Alice.

(Foto: Presse­foto: Rai­sa Por­san­ger)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.