Til­byr «fri­sør­time» un­der 90-talls­fes­ten

– Vi gle­der oss til å se mas­se kule svei­ser.

Altaposten - - Kultur - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Fre­dag klin­ker Stu­dent­huset City til med sitt år­li­ge 90-talls par­ty. Den­ne gang blir fes­ten stør­re enn noen­sin­ne.

Fi­re sto­re

– Det har va­ert fullt så å si hver enes­te gang vi har hatt 90-talls­fest og i år går der­for, for førs­te gang, fes­ti­vi­ta­sen av sta­be­len i kul­tur­sa­len, slik at enda fle­re skal få mu­lig­he­ten til å va­ere med, sier Jo­nas Ape­land, som er dag­lig leder hos City sce­ne.

Den­ne gang er det fi­re in­ter­na­sjo­na­le stjer­ner fra 90-tal­let som skal lage liv un­der det hele. Det er blant an­net 666 som her­jet hit­lis­te­ne på 90-tal­let med lå­ter som «Alar­ma», «Pa­ra­dox» og «Amokk», La Cream med mega­hits som «You», «Free» og «Say Good­bye», samt Renè Dif som var front­fi­gur i Aqua.

Svei­sen inn­gang

Nytt den­ne gang er at du kan få pif­fa deg opp med skik­ke­lig sveis fra 90-tal­let, før du en­trer fes­ten.

– Fri­sør­sa­lon­gen Hårek vil til­by en skik­ke­lig 90-talls look før du trer inn på ar­ran­ge­men­tet. Det skjer i glass­gata uten­for Kul­tur­sa­len, så vi gle­der oss til å se mas­se kule fri­sy­rer. Vi sam­ar­bei­der også med kles­bu­tik­ken Base­ment som vil ha en egen 90-talls­av­de­ling frem mot hel­ga, for de som øns­ker det, sier Ape­land.

Mø­ter hel­te­ne

Han har den­ne gang fått med seg Gjermund (Pyrowik) Abra­ham­sen Wik på la­get slik at det hele skal bli en enda hef­ti­ge­re opp­le­vel­se.

– Det­te er midt i blin­ken for meg. Jeg skal fyre opp mas­se spen­ne­ne ef­fek­ter med futt og fart i un­der kon­ser­ten, og fle­re av ar­tis­te­ne som spil­ler var mine hel­ter på 90-tal­let, så det skal bli kult å få møte dem back­sta­ge, sier Wik, som også an­be­fa­ler alle til å goog­le 90-tal­lets mote.

– Gjør et lite kjapt søk på goog­le så ser du hvor­dan man så ut på 90-tal­let. Jo fle­re som kler seg ut, jo mor­som­mere blir det, tipser han om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.