Opp­tråd­te tru­en­de

Altaposten - - Nyheter -

Al­ta-po­li­ti­et måt­te man­dag ryk­ke ut til fle­re si­tua­sjo­ner, den ene på en for­ret­ning der an­sat­te føl­te at kun­der opp­tråd­te tru­en­de. De ble an­holdt av po­li­ti­et og vist bort fra ste­det og gitt munt­lig på­legg. Fra en pri­vat bo­lig kom det også mel­ding om bråk. Po­li­ti­et dro til ste­det og ga munt­lig på­legg om for­flyt­ning fra ste­det. Man­dag etter­mid­dag kom det også mel­ding om at en mo­tor­vogn var ut­satt for skade­verk. Der vil det kom­me en anmeldelse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.