– Ta en prat med ung­dom­men

Vi­be­ke Emaus fant bru­ker­ut­styr et stein­kast fra Sa­ga barne­hage.

Altaposten - - Nyheter -

Det er på Face­bo­ok-grup­pa «Opp­slags­tav­la i Al­ta» Emaus går ut med en ad­var­sel, etter fun­net av hasj­pipe­ne ved barne­ha­gens ga­pa­hu­ker.

– Vi i Sa­ga barne­hage vil gjer­ne kom­me med et lite var­sel til for­eld­re i Sa­ga og i naer­he­ten. Vi har tid­li­ge­re opp­levd brann og ha­er­verk i ga­pa­hu­ke­ne, som vi har fått satt opp til bruk av både barne­ha­gen og fri­tids­folk. Vi har brukt man­ge ti­mer på å få satt de opp igjen, og ser at de blir brukt også i fri­ti­den. Det sy­nes vi er kjempe­flott og set­ter pris på at de blir tatt godt vare på. – Vi vil al­li­ke­vel opp­ford­re for­eld­re til å ta en li­ten prat med sine håpe­ful­le om bruk av slikt ut­styr som på bil­det og hå­per det ba­re var ett en­gangs­til­fel­le, for våre og de­res barns skyld. Så hå­per vi alle i Saga­høy­den, Brin­ken og om­egn fort­set­ter å ta godt vare på ga­pa­hu­ke­ne våre. Hil­sen små og sto­re i Sa­ga barne­hage, skri­ver hun.

Til Al­ta­pos­ten sier Emaus at det er utri­ve­lig å fin­ne bru­ker­ut­styr i det po­pu­la­ere fri­lufts­om­rå­det.

– Når man fin­ner ting som kan re­la­te­res til rus, så be­gyn­ner man å lure på om det fin­nes fle­re ting også. Vi går ofte på tur med bar­na her, og det er vårt an­svar at det ikke skjer noe med dem. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.