Kal­kun­fest

Her fin­ner du over 100 fil­mer som er så dår­li­ge at de blir gode.

Altaposten - - Kultur - Film: Re­gi: Hoved­rol­ler: Al­ders­gren­se:

PM En­ter­tain­ment Group er sel­ska­pet som på 90-tal­let lag­de over 100 fil­mer hvor nes­ten alle er kal­ku­ner. Du kjen­ner dem igjen på dår­li­ge om­slags­bil­der og håp­løse navn som «Cy­ber Track­er», «Bi­ki­ni Sum­mer» og «Death by Dia­lo­gue». Fil­me­ne er kjøpt opp av strømme­tje­nes­ten Ama­zon Pri­me som uten å skjem­mes sen­der de ut til et in­tet­anen­de pub­li­kum. Man­ge vil rive seg i hå­ret over håp­løs dia­log, lys­set­ting på bunn-nivå og håp­løse stunts. Vi som set­ter pris på en god kal­kun vil få mye un­der­hold­ning. Jeg an­be­fa­ler å star­te med Maxi­mum For­ce. Sce­nen med 15 ra­dio­styr­te bi­ler som ja­ger skur­ker er en klas­si­ker.

«Maxi­mum For­ce» Joseph Mer­hi Sam Jo­nes og Mick­ey Roo­ney 15 år

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.