Mar­ker­te syns­da­gen

Altaposten - - Annonser -

Nor­ges Blinde­for­bund Finn­mark mar­ker­te tors­dag ver­dens syns­dag. To styre­med­lem­mer fra Finn­mark fyl­kes­lag, Britt Ma­rie Tho­mas­sen og Maure­en Bjer­kan Ol­sen, var stra­te­gisk på plass i Amfi med stand. Her bruk­te de et par hek­tis­ke for­mid­dags­ti­mer til å for­tel­le om da­gen, del­te ut bro­sjy­rer og snak­ket med forbi­pas­se­ren­de om øye­helse. – Det mest po­pu­la­ere var li­ke­vel is­skra­pa som fyl­kes­la­get har fått la­get. Alle ek­semp­la­re­ne fikk en bil å bo i, og teks­ten på skra­pa er al­vor­lig nok, men med et glimt i øyet. – Ser du meg? For jeg ser ikke deg. Skrap i vei! (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.