Jak­ten over for Liv

Alta­va­e­rin­gen Liv Pe­der­sen røk ut av bonde­ro­man­tikk rett før fi­na­len.

Altaposten - - Nyheter -

60-årin­gen, som flyt­tet fra Al­ta for 34 år si­den og er bo­satt i Trond­heim, har hele vei­en va­ert en av fa­vo­ritt­frier­ne til bon­den Rolf Gjøl­stad i Tv2-pro­gram­met Jak­ten på Kja­er­lig­he­ten den­ne høs­ten. Fritta­len­de og di­rek­te har hun gått vi­de­re, helt til det sto igjen tre da­mer på tram­men. I gårs­da­gens epi­so­de valg­te bon­den å sen­de hjem Liv, som tok det med stor fat­ning.

– Han sit­ter igjen med to vel­dig flot­te da­mer, men­te Liv. Hun valg­te selv å mel­de seg på og skrev brev til bon­den.

– Jeg viss­te egent­lig ikke hva det­te var for et pro­gram, men så tenk­te jeg at nå har jeg sjan­sen til å få va­ere med på noe an­net enn jeg el­lers del­tar i og. Så var jo bon­den kjekk også, sa Liv før det hele bra­ket løs.

Be­skje­den hjem til Al­ta had­de også med seg mas­se kja­er­lig­het

– Al­ta er all­tid i mitt hjer­te, selv om det er len­ge si­den jeg flyt­tet, sa hun. (Foto: TV2)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.